English version

urma2.gif (567 bytes)
Pro Natura
Despre Noi
Proiecte
Alatura-te noua
Cantece
Galeria Foto

urma2.gif (567 bytes)
Retezat
Despre parc
Valoarea naturala
Probleme si amenintari
Galeria Foto

urma2.gif (567 bytes)
Arii Protejate
Necesitatea AP
Definitii/Clasificari AP
AP in lume
AP in Romānia
Baza de date a AP
Amenintari asupra AP
Institutii & Organizatii
Legislatie
Documentatie
Galeria Foto
Opinii & Idei

urma2.gif (567 bytes)ONG-uri Mediu
Emailuri ONG
Adrese ONG
Publicatii
Resurse
Conventia de la Washington

LEGEA nr. 69 din 15 iulie1994
pentru aderarea Romaniei la Conventia privind
commertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 12 august 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Romania adera la Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973.
ART. 2
Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului exercita atributiile de organ de gestiune, in conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. 1 lit. a) din conventie.
Academia Romana si, dupa caz, Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice exercita atributiile de autoritate stiintifica, in conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. 1 lit. b) din conventie.Traducerea Conventiei privind commertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie.

ART. 1 - Definitii
ART. 2 - Principii fundamentale

ART. 3 - Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 1
ART. 4 - Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 2
ART. 5 - Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 3
ART. 6 - Permise si certificate
ART. 7 - Derogari si alte dispozitii speciale privind comertul
ART. 8 - Masuri ce vor fi luate de catre parti
ART. 9 - Organe de gestiune si autoritati stiintifice
ART. 10 - Comertul cu state care nu fac parte din prezenta conventie
ART. 11 - Conferinta partilor
ART. 12 - Secretariatul
ART. 13 - Masuri internationale
ART. 14 - Incidenta conventiei asupra legislatiilor interne si asupra conventiilor internationale

ART. 15 - Amendamente la anexele nr. 1 si 2
ART. 16 - Anexa nr. 3 si amendamentele la aceasta anexa
ART. 17 - Amendamente la conventie
ART. 18 - Reglementarea diferendelor
ART. 19 - Semnarea
ART. 20 - Ratificarea, acceptarea, aprobarea
ART. 21 - Aderarea
ART. 22 - Intrarea in vigoare
ART. 23 - Rezerve
ART. 24 - Retragere
ART. 25 - Depozitarul

ANEXA 1 ANEXA 2 - FAUNA MAMMALIA
ANEXA 3 - FAUNA MAMMALIA

ANEXA 4 - LISTA DE CONTROL

Statele contractante,
recunoscind ca fauna si flora salbatice constituie, prin frumusetea si varietatea lor, un element de neinlocuit al sistemelor naturale, care trebuie sa fie protejat de catre generatiile prezente si viitoare,
constiente de valoarea estetica, stiintifica, culturala, recreativa si economica mereu crescinda a faunei si florei salbatice,
recunoscind ca popoarele si statele sint si ar trebui sa fie cei mai buni protectori ai faunei si florei lor salbatice,
recunoscind, in plus, ca cooperarea internationala este esentiala pentru protectia anumitor specii ale faunei si florei salbatice impotriva unei exploatari excesive, ca urmare a comertului international,
convinse ca trebuie luate masuri urgente in acest scop,
au convenit asupra urmatoarelor:

ART. 1 - Definitii
In temeiul prezentei conventii si cu exceptia contextelor care presupun o alta acceptie, expresiile urmatoare inseamna:
a) specie: orice specie, subspecie sau una dintre populatiile lor izolate geografic;
b) individ:
(i) orice animal sau planta, vii sau moarte;
(ii) in cazul unui animal: pentru speciile inscrise in anexele nr. 1 si 2, orice parte sau orice produs provenit de la un animal, usor de identificat, iar pentru speciile inscrise la anexa nr. 3, orice parte sau orice produs provenit de la un animal, usor de identificat, atunci cind sint mentionate in respectiva anexa;
(iii) in cazul unei plante: pentru speciile inscrise in anexa nr. 1, orice parte sau orice produs provenit de la o planta, usor de identificat, iar pentru speciile inscrise in anexele nr. 2 si 3, orice parte sau orice produs provenit de la o planta, usor de identificat, atunci cind sint mentionate in anexele respective;
c) comert: exportul, reexportul, importul si introducerea de provenienta marina;
d) reexportul: exportul oricarui individ importat in prealabil;
e) introducerea de provenienta marina : transportul intr-un stat de indivizi ai speciilor care au fost capturati in mediul marin care nu este sub jurisdictia unui stat;
f) autoritate stiintifica: o autoritate stiintifica nationala, desemnata conform art. 9;
g) organ de gestiune: o autoritate administrativa nationala, desemnata conform art. 9;
h) parte: un stat pentru care a intrat in vigoare prezenta conventie.

ART. 2 - Principii fundamentale
1. Anexa nr. 1 cuprinde toate speciile amenintate de disparitie, care sint sau ar putea fi afectate de comert. Comertul cu indivizi ai acestor specii trebuie supus unei reglementari foarte stricte in scopul de a nu le mai pune in pericol supravietuirea si nu trebuie autorizat decit in conditii exceptionale.
2. Anexa nr. 2 cuprinde:
a) toate speciile care, cu toate ca nu sint inca neaparat amenintate de disparitie, ar putea deveni in cazul in care comertul cu indivizi ai acestor specii nu ar fi supus unei reglementari stricte, avind drept scop evitarea unei exploatari incompatibile cu supravietuirea lor;
b) anumite specii care trebuie sa faca obiectul unei reglementari, in scopul de a face eficient controlul comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 2, prin aplicarea prevederilor alin. a).
3. Anexa nr. 3 cuprinde toate speciile pe care o parte le declara supuse, in limitele competentei sale, unei reglementari avind ca scop impiedicarea sau restringerea lor si necesitind cooperarea celorlalte parti pentru controlul comertului.
4. Partile nu permit comertul cu indivizi ai speciilor inscrise in anexele nr. 1, 2 si 3 decit in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii.

ART. 3 - Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 1
1. Orice comert cu indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. 1 trebuie sa fie conform dispozitiilor prezentului articol.
2. Exportul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 1 necesita eliberarea si prezentarea prealabila a unui permis de export. Acest permis trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului exportator va emite avizul ca acest export nu dauneaza supravietuirii speciei in cauza;
b) un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca individul nu a fost obtinut prin contraventie la legile privind ocrotirea faunei si florei, in vigoare in acest stat;
c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada ca orice individ viu se va afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever;
d) un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca s-a acordat un permis de import pentru individul respectiv.
3. Importul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 1 necesita eliberarea si prezentarea prealabila a unui permis de import si fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport. Un permis de import trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului importator va emite avizul ca obiectivele importului nu dauneaza supravietuirii speciei respective;
b) o autoritate stiintifica a statului importator va detine dovada ca, in cazul unui individ viu, destinatarul are instalatiile adecvate pentru a-l pastra si a-l ingriji corespunzator;
c) un organ de gestiune al statului importator va detine dovada ca individul nu va fi utilizat in scopuri mai ales comerciale.
4. Reexportul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 1 necesita eliberarea si prezentarea prealabila a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca individul a fost importat in acest stat in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii;
b) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca orice individ viu se va afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever;
c) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca s-a acordat un permis de import pentru orice individ viu.
5. Introducerea de provenienta marina a unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 1 necesita eliberarea unui certificat de catre organul de gestiune al statului in care a fost introdus individul. Certificatul respectiv trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului in care a fost introdus individul va emite avizul ca introducerea nu dauneaza supravietuirii speciei respective;
b) un organ de gestiune al statului in care a fost introdus individul va detine dovada ca, in cazul unui individ viu, destinatarul are instalatiile adecvate pentru a-l pastra si ingriji corespunzator;
c) un organ de gestiune al statului in care a fost introdus individul va detine dovada ca individul nu va fi folosit in scopuri in special comerciale.

ART. 4 - Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 2
1. Orice comert cu indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. 2 trebuie sa fie in conformitate cu dispozitiile prezentului articol.
2. Exportul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 2 necesita eliberarea si prezentarea prealabila a unui permis de export. Acest permis trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului exportator va emite avizul ca acest export nu dauneaza supravietuirii speciei in cauza;
b) un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca individul nu a fost obtinut prin contraventie la legile privind ocrotirea faunei si florei in vigoare in acest stat;
c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada ca orice individ viu se va afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnivire sau de tratament sever.
3. Pentru fiecare parte, o autoritate stiintifica va supraveghea continuu eliberarea, de catre partea respectiva, a permiselor de export pentru indivizii speciilor inscrise in anexa nr. 2, precum si exporturile reale ale acestor indivizi. Atunci cind o autoritate stiintifica constata ca exportul uneia dintre specii ar trebui sa fie limitat, pentru a conserva in intreaga ei arie de distributie, la un nivel care sa fie, in acelasi timp, conform cu rolul sau in ecosistemele in care ea este prezenta si net superior celui care ar duce la inscrierea acestei specii in anexa nr. 1, autoritatea va informa organul de gestiune competent in legatura cu masurile corespunzatoare care trebuie sa fie luate pentru limitarea eliberarii permiselor de export pentru comertul cu indivizi din specia respectiva.
4. Importul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 2 necesita prezentarea, in prealabil, fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport.
5. Reexportul uni individ al unei specii inscrise in anexa nr. 2 necesita eliberarea si prezentarea prealabila a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca individul a fost importat in acest stat in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii;
b) un organ de gestiune al statului reexportator va detine dovada ca orice individ viu se va afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.
6. Introducerea de provenienta marina a unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 1 necesita eliberarea unui certificat de catre organul de gestiune al statului in care a fost introdus individul. Certificatul resectiv trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) o autoritate stiintifica a statului in care a fost introdus individul va emite avizul ca introducerea nu dauneaza supravietuirii speciei respective;
b) un organ de gestiune al statului in care a fost introdus va detine dovada ca orice individ viu va fi tratat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.
7. Certificatele la care face referire paragraful 6 de mai sus pot fi eliberate cu avizul autoritatii stiintifice, luat dupa consultarea celorlalte autoritati stiintifice nationale si, daca este cazul, a autoritatilor stiintifice internationale pentru numarul total de indivizi a caror introducere este autorizata pentru perioade ce nu vor depasi un an.

ART. 5 - Reglementarea comertului cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 3
1. Orice comert cu indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. 3 trebuie sa fie conform dispozitiilor prezentului articol.
2. Exportul unui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 3, de catre orice stat care a inscris specia respectiva in anexa nr. 3, necesita eliberarea si prezentarea prealabila a unui permis de export. Acest permis trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
a) un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca individul nu a fost obtinut prin contraventie la legile privind ocrotirea faunei si florei, in vigoare in acest stat;
b) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada ca orice individ viu se afla intr-o stare corespunzatoare si va fi transportat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.
3. Cu exceptia cazurilor prevazute in paragraful 4 al prezentului articol, importul oricarui individ al unei specii inscrise in anexa nr. 3 necesita prezentarea, in prealabil, a unui certificat privind originea si, in cazul unui import care provine de la un stat care a inscris specia respectiva in anexa nr. 3, a unui permis de export.
4. Atunci cind este vorba de un reexport, un certificat eliberat de catre organul de gestiune al statului reexportator, care sa precizeze ca individul a fost transformt in acest stat sau ca va fi reexportat in aceeasi stare, va face dovada pentru statul importator ca dispozitiile prezentei conventii au fost respectate pentru indivizii respectivi.

ART. 6 - Permise si certificate
1. Permisele si certificatele eliberate in baza dispozitiilor din art. 3, 4 si 5 trebuie sa fie in conformitate cu dispozitiile prezentului articol.
2. Un permis de export trebuie sa contina informatiile precizate in modelul reprodus in anexa nr. 4; el nu va fi valabil pentru export decit pentru o perioada de 6 luni, cu incepere de la data eliberarii.
3. Orice permis sau certificat se refera la titlu prezentei conventii; el contine numele si stampila organului de gestiune care l-a eliberat si un numar de control atribuit de catre organul de gestiune.
4. Orice copie a unui permis sau a unui certificat, eliberata de catre un organ de gestiune, trebuie sa fie clar specificata ca atare si nu poate fi folosita in locul originalului unui permis sau al unui certificat decit daca se stipuleaza acest lucru pe copie.
5. Un permis sau un certificat distinct este necesar pentru fiecare expediere de indivizi.
6. Daca este cazul, un organ de gestiune al statului importator de orice individ pastreaza si anuleaza permisul de export sau certificatul de reexport si orice permis de import corespunzator, prezentat cu ocazia importului individului respectiv.
7. Atunci cind se poate, un organ de gestiune poate aplica un marcaj pe un individ, pentru a permite identificarea acestuia. In acest scop, termenul marcaj desemneaza orice amprenta de nesters, plumb sau alt mijloc corespunzator, care sa permita identificarea unui individ si care sa fie conceputa in asa fel incit orice contrafacere sa fie cit mai dificila posibil.

ART. 7 - Derogari si alte dispozitii speciale privind comertul
1. Dispozitiile art. 3, 4 si 5 nu se aplica la tranzitul sau transbordarea indivizilor pe teritoriul unei parti atunci cind acesti indivizi ramin sub controlul vamal.
2. Atunci cind un organ de gestiune al statului exportator sau reexportator detine dovada ca individul a fost achizitionat inainte ca dispozitiile prezentei conventii sa se aplice individului respectiv, dispozitiile art. 3, 4 si 5 nu se aplica acestui individ, cu conditia ca organul de gestiune respectiv sa elibereze un certificat in acest scop.
3. Dispozitiile art. 3, 4 si 5 nu se aplica indivizilor care sint obiecte personale sau cu folosinta casnica. In consecinta, aceste derogari nu se aplica:
a) daca este vorba de indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. 1, atunci cind ei au fost achizitionati de catre proprietarul lor in afara statului sau de resedinta permanenta si sint importati in acest stat;
b) daca este vorba de indivizi ai unei specii inscrise in anexa nr. 2,
(i) atunci cind ei au fost achizitionati de catre proprietarul lor in timpul unui sejur in afara statului sau de resedinta obisnuita, intr-un stat cu mediu salbatic, unde a avut loc capturarea sau recoltarea;
(ii) atunci cind ei sint importati in statul de resedinta obisnuita a proprietarului; si
(iii) atunci cind statul in care a avut loc capturarea sau recoltarea solicita eliberarea prealabila a unui permis de export,
in afara cazului in care un organ de gestiune detine dovada ca acesti indivizi au fost achizitionati inainte ca dispozitiile prezentei conventii sa se aplice indivizilor respectivi.
4. Indivizii unei specii animale inscrise in anexa nr. 1, crescuti in captivitate in scopuri comerciale, sau ai unei specii de planta inscrisa in anexa nr. 1, reprodusa in mod artificial in scopuri comerciale, vor fi considerati ca indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 2.
5. Atunci cind un organ de gestiune al statului exportator va detine dovada ca un individ al unei specii animale a fost crescut in captivitate sau ca un individ al unei specii de planta a fost reprodus in mod artificial sau ca este vorba de o parte a unui astfel de animal sau a unei astfel de plante sau de unul dintre produsele sale, un certificat eliberat de catre organul de gestiune in acest scop va fi acceptat in locul permiselor si certificatelor necesare, conform dispozitiilor art. 3, 4 si 5.
6. Dispozitiile art. 3, 4 si 5 nu se aplica la imprumuturi, donatii si schimburi in scopuri necomerciale intre oameni de stiinta si institutii stiintifice care sint inregistrate de catre un organ de gestiune al statului lor, de indivizi de ierbar si de alti indivizi de muzeu, conservati, uscati etc. si de plante vii, care poarta o eticheta eliberata sau aprobata de catre un organ de gestiune.
7. Un organ de gestiune din orice stat poate acorda derogari de la obligatiile prevazute in art. 3, 4 si 5 si poate autoriza, fara permise sau certificate, mutarea indivizilor care fac parte dintr-o gradina zoologica, dintr-un circ, dintr-o menajerie, dintr-o expozitie de animale sau de plante, care se deplaseaza, cu conditia ca:
a) exportatorul sau importatorul sa declare caracteristicile complete ale acestor indivizi organului de gestiune;
b) acesti indivizi sa intre intr-una dintre categoriile specificate la paragraful 2 al prezentului articol;
c) organul de gestiune sa detina dovada ca orice individ viu va fi transportat si tratat in asa fel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.

ART. 8 - Masuri ce vor fi luate de catre parti
1. Partile vor lua masurile corespunzatoare in vederea punerii in aplicare a dispozitiilor prezentei conventii, precum si pentru interzicerea comertului cu indivizi care incalca aceste dispozitii. Aceste masuri includ:
a) sanctiuni penale privind fie comertul, fie detinerea unor astfel de indivizi sau amindoua;
b) confiscarea sau returnarea in statul exportator a unor astfel de indivizi.
2. In afara masurilor luate in baza paragrafului 1 al prezentului articol, o parte poate, atunci cind considera necesar, sa prevada orice procedura de rambursare interna a cheltuielilor pe care le-a riscat si care rezulta din confiscarea indivizilor care au facut obiectul unui comert ce incalca masurile luate prin aplicarea dispozitiilor prezentei conventii.
3. In limitele posibilului, partile vor proceda in asa fel incit formalitatile necesare pentru comertul cu indivizi sa fie efectuate in termen cit mai scurt. In vederea facilitarii acestor formalitati, fiecare parte va putea desemna porturi de iesire si porturi de intrare, unde indivizii trebuie prezentati pentru a fi scosi din vreme. Partile vor proceda, de asemenea, in asa fel incit orice individ viu, in timpul tranzitului, manipularii sau transportului, sa fie tratat corespunzator, astfel incit sa se evite riscurile de ranire, de imbolnavire sau de tratament sever.
4. In cazul confiscarii unui individ viu, rezultind din aplicarea dispozitiilor din paragraful 1 al prezentului articol, se aplica modalitatile urmatoare:
a) individul este incredintat unui organ de gestiune al statului care a procedat la aceasta confiscare;
b) organul de gestiune, dupa ce a consultat statul exportator, ii returneaza individul, pe cheltuiala lui, sau il trimite la un centru de ocrotire sau in orice loc pe care acest organ il considera adecvat si compatibil cu obiectivele prezentei conventii;
c) organul de gestiune poate lua avizul de la o autoritate stiintifica sau poate consulta Secretariatul de fiecare data cind considera necesar, in scopul facilitarii deciziei la care se refera alin. b) de mai sus, inclusiv alegerea unui centru de ocrotire.
5. Un centru de ocrotire, la care se face referire la paragraful 4 al prezentului articol, este o institutie desemnata de catre un organ de gestiune pentru a ingriji indivizii vii, in special pe cei care au fost confiscati.
6. In legatura cu comertul cu indivizi ai speciilor inscrise in anexele nr. 1, 2 si 3, fiecare parte va detine un registru care sa contina:
a) numele si adresa importatorilor si exportatorilor;
b) numarul si natura persmiselor si certificatelor eliberate; statele cu care a avut loc comertul; numarul sau cantitatile si tipurile de indivizi, numele speciilor acelora inscrise in anexele nr. 1, 2 si 3 si, daca este cazul, dimensiunile si sexul indivizilor respectivi.
7. Fiecare parte va intocmi rapoarte periodice privind punerea in aplicare de catre aceasta parte a conventiei si va transmite Secretariatului:
a) un raport anual care sa contina un rezumat al informarilor mentionate la alin. b) din paragraful 6 al prezentului articol;
b) un raport bianual asupra masurilor legislative, regulamentare si administrative luate pentru aplicarea prezentei conventii.
8. Informatiile la care se face referire la paragraful 7 al prezentului articol vor fi tinute la dispozitia publicului, in masura in care acest lucru nu este incompatibil cu dispozitiile legislative si regulamentare ale partii interesate.

ART. 9 - Organe de gestiune si autoritati stiintifice
1. In termenii prezentei conventii, fiecare parte va desemna:
a) unul sau mai multe organe de gestiune competente pentru a elibera permise si certificate in numele acestei parti;
b) una sau mai multe autoritati stiintifice.
2. In momentul depunerii instrumentelor de ratificare, de aderare, de aprobare sau de acceptare, fiecare stat va comunica guvernului depozitar numele si adresa organului de gestiune insarcinat sa comunice cu organele de gestiune desemnate de celelalte parti, precum si cu Secretariatul.
3. Orice modificare la specificarile facute, privind aplicarea dispozitiilor prezentului articol, trebuie sa fie comunicata de catre partea interesata Secretariatului si transmisa celorlalte parti.
4. Organul de gestiune citat la paragraful 2 al prezentului articol trebuie, la cererea Secretariatului sau a organului de gestiune al uneia dintre parti, sa le comunice amprenta sigiililor si stampilelor pe care le foloseste pentru autentificarea certificatelor si a permiselor sale.

ART. 10 - Comertul cu state care nu fac parte din prezenta conventie
In cazul exportului sau reexportului catre un stat care nu este parte a prezentei conventii sau al importului provenind de la un astfel de stat, partile pot, in locul permiselor si certificatelor cerute prin prezenta conventie, sa accepte documente similare, eliberate de autoritatile competente ale statului respectiv; aceste documente trebuie, in esenta, sa se conformeze conditiilor necesare pentru eliberarea permiselor si a certificatelor respective.

ART. 11 - Conferinta partilor
1. Secretariatul va convoca o sesiune a conferintei partilor cel mai tirziu la 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei conventii.
2. Apoi Secretariatul va convoca sesiuni ordinare ale conferintei, cel putin o data la 2 ani, cu exceptia cazului in care conferinta nu va decide altfel, si sesiuni extraordinare atunci cind a fost facuta cererea, in scris, in acest sens, de catre cel putin o treime din numarul partilor.
3. In timpul sesiunilor ordinare sau extraordinare ale acestei conferinte, partile vor proceda la un examen de ansamblu al aplicarii prezentei conventii si pot:
a) sa ia orice dispozitie necesara pentru a permite Secretariatului sa-si indeplineasca functiile;
b) sa examineze amendamentele la anexele nr. 1 si 2 si sa le adopte in conformitate cu art. 15;
c) sa examineze progresele realizate pe calea restaurarii si conservarii speciilor care figureaza in anexele 1, 2 si 3;
d) sa permita si sa examineze orice raport prezentat de catre Secretariat sau de catre orice parte;
e) daca este cazul, sa faca recomandari care sa vizeze amelioararea aplicarii prezentei conventii.
4. La fiecare sesiune, partile pot fixa data si locul pentru viitoarea sesiune ordinara care se va tine conform dipozitiilor din paragraful 2 al prezentului articol.
5. In fiecare sesiune, partile pot stabili si adopta regulamentul interior al sesiunii.
6. Organizatia Natiunilor Unite, institutiile sale specializate, Agentia Internationala pentru Energie Atomica, precum si orice stat care nu face parte din prezenta conventie pot fi reprezentate la sesiunile conferintei prin observatori care au dreptul sa participe la sesiune fara drept de vot.
7. Orice organism sau orice institutie calificata din punct de vedere tehnic in domeniul protectiei, conservarii sau administrarii faunei si florei salbatice, care au informat Secretariatul in legatura cu dorinta lor de a fi reprezentate la sesiunile conferintei prin observatori, vor fi admise - cu exceptia cazului in care cel putin o treime din numarul partilor se opune la acest lucru - cu conditia ca ele sa apartina uneia dintre urmatoarele categorii:
a) organisme sau institutii internationale, fie guvernamentale, fie neguvernamentale, sau organisme sau institutii nationale guvernamentale;
b) organisme sau institutii nationale neguvernamentale, care au fost aprobate in acest scop de catre statul in care acestea sint stabilite. O data admisi, acesti observatori au dreptul sa participe la sesiuni fara drept de vot.

ART. 12 - Secretariatul
1. Din momentul intrarii in vigoare a prezentei conventii, un secretariat va fi asigurat de catre directorul general al Programului Natiunilor Unite pentru Mediul Inconjurator. In masura in care acesta considera oportun, el poate beneficia de concursul organismelor internationale sau nationale corespunzatoare, guvernamentale sau neguvernamentale, competente in materie de protectie, conservare si administrare a faunei si florei salbatice.
2. Atributiile Secvretariatului sint urmatoarele:
a) sa organizeze conferintele partilor si sa furnizeze serviciile aferente acestora;
b) sa indeplineasca functiile care ii sint incredintate in virtutea dispozitiilor art. 15 si 16 ale prezentei conventii;
c) sa intreprinda in conformitate cu programele fixate de catre conferinta partilor, studiile stiintifice si tehnice care vor contribui la aplicarea prezentei conventii, inclusiv studiile referitoare la normele care trebuie respectate pentru starea corespunzatoare si transportul adecvat al indivizilor vii si la mijloacele de identificare a acestor indivizi;
d) sa studieze rapoartele partilor si sa ceara partilor orice informatie suplimentara pe care o considera necesara pentru asigurarea aplicarii prezentei conventii;
e) sa atraga atentia partilor asupra oricarei probleme ce ar avea legatura cu obiectivele prezentei conventii;
f) sa publice periodic si sa comunice partilor listele aduse la zi ale anexelor nr. 1, 2 si 3, precum si orice alte informatii scrise la aceste anexe;
g) sa intocmeasca rapoarte anuale pentru parti asupra propriilor lucrari si asupra aplicarii prezentei conventii, precum si orice alt raport pe care partile respective l-ar putea solicita in timpul sesiunilor conferintei;
h) sa faca recomandari pentru urmarirea obiectivelor si punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei conventii, inclusiv schimburile de informari de natura stiintifica sau tehnica;
i) sa indeplineasca orice alta functie pe care partile i-ar putea-o incredinta.

ART. 13 - Masuri internationale
1. Atunci cind, in urma informatiilor primite, Secretariatul considera ca o specie inscrisa in anexele nr. 1 sau 2 este amenintata prin comertul cu indivizi ai speciilor respective sau ca dispozitiile prezentei conventii nu sint de fapt aplicate, acesta va avertiza organul de gestiune competent al partii sau partilor interesate.
2. Cind o parte, primeste comunicarea faptelor indicate la paragraful 1 al prezentului articol, ea va informa Secretariatul, cit mai urgent posibil si in masura in care legislatia sa permite acest lucru, in legatura cu toate faptele la care se refera si, daca este cazul, va propune masuri corective. Cind partea apreciaza ca ar fi cazul sa se deschida o ancheta, aceasta poate fi efectuata de catre una sau mai multe persoane special imputernicite de catre partea respectiva.
3. Informatii furnizate de catre o parte sau care rezulta din orice ancheta, prevazuta in paragraful 2 al prezentului articol, vor fi examinate in timpul urmatoarei sesiuni a conferintei partilor care poate adresa partii respective orice recomandare pe care aceasta ar considera-o adecvata.

ART. 14 - Incidenta conventiei asupra legislatiilor interne si asupra conventiilor internationale
1. Dispozitiile prezentei conventii nu afecteaza dreptul partilor de a adopta:
a) masuri interne mai stricte in legatura cu conditiile la care sint supuse: comercializarea, capturarea sau recoltarea, detinerea sau transportarea indivizilor din speciile inscrise in anexele nr. 1, 2 si 3, aceste masuri putind merge pina la interzicerea totala a acestora;
b) masuri interne care limiteaza sau interzic comercializarea, capturarea sau recoltarea, detinerea sau transportarea speciilor inscrise in anexele nr. 1, 2 si 3.
2. Dispozitiile prezentei conventii nu afecteaza masurile interne si obligatiile partilor care rezulta din tratate, conventii sau acorduri internationale referitoare la alte aspecte ale comercializarii indivizilor, care sint sau vor putea intra in vigoare privitor la fiecare parte, in special, toate masurile referitoare la vami, igiena publica, stiinta veterinara sau la carantina plantelor.
3. Dispozitiile prezentei conventii nu afecteaza dispozitiile sau obligatiile care rezulta dintr-un tratat, conventie sau acord international, incheiate sau in curs de a fi incheiate intre state, care au ca scop crearea unei uniuni sau a unei zone comerciale regionale, care permit instituirea sau mentinerea controalelor comune vamale externe si suprimarea contralelor vamale interne, in masura in care ele se refera la comertul dintre statele membre ale respectivei uniuni sau zone.
4. Un stat parte la prezenta conventie, care este in acelasi timp parte la un alt tratat, conventie sau acord international in vigoare in momentul intrarii in vigoare a prezentei conventii, ale caror dispozitii acorda protectie speciilor marine inscrise in anexa nr. 2, va fi absolvit de obligatiile impuse in virtutea dispozitiilor prezentei conventii in ceea ce priveste comertul cu indivizi ai speciilor inscrise in anexa nr. 2 care sint capturate de nave inmatriculate in acest stat si conform dispozitiilor respectivului tratat, acord sau conventii internationale.
5. In pofida dispozitiilor art. 3, 4 si 5 ale prezentei conventii, exportul unui individ detinut la bord conform paragrafului 4 al prezentului articol nu necesita decit un certificat eliberat de un organ al administratiei statului in in care acesta a fost transportat, din care sa reiasa ca individul a fost prins conform dispozitiilor altor tratate, conventii sau acorduri inetrnationale.
6. Nici o dispozitie a prezentei conventii nu prejudiciaza codificarea si elaborarea dreptului marii de catre Conferinta Natiunilor Unite asupra Dreptului Marii convocata in virtutea Rezolutiei nr. 2750 (XXV) a Adunarii generale a Natiunilor Unite, nici revendicarile si functiile juridice prezente sau viitoare ale oricarui stat interesat de dreptul marii si de natura si intinderea jurisdictiei sale de coasta si de juridisctia pe care o exercita asupra navelor aflate sub pavilionul sau.

ART. 15 - Amendamente la anexele nr. 1 si 2
1. Dispozitiile urmatoare se aplica referitor la amendamentele aduse anexelor nr. 1 si 2, in momentul desfasurarii sesiunilor conferintei partilor:
a) Fiecare parte poate propune in amendament la anexele nr. 1 si 2, spre examinare, in cadrul sesiunii urmatoare a conferintei. Textul propunerii amendamentului este comunicat Secretariatului cu cel putin 150 de zile inainte de a avea loc sesiunea conferintei. Secretariatul consulta celelalte partii si organe interesate de subiectul amendamentului, conform dispozitiilor alin. b) si c) al paragrafului 2 al prezentului articol si comunica raspunsul tuturor partilor cu cel putin 30 de zile inaintea sesiunii conferintei.
b) Amendamentele sint adoptate cu o majoritate de doua treimi din numarul partilor prezente si votante. Parti prezente si votante inseamna partile prezente si care se pronunta afirmativ sau negativ. Nu se tine cont de abtineri in calculul majoritatii celor doua treimi necesare pentru adoptarea amendamentului.
c) Amendamentele adoptate la o sesiune a conferintei intra in vigoare la 90 de zile dupa respectiva sesiune pentru toate partile, cu exceptia celor care au o rezerva, conform dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol.
2. Dispozitiile urmatoare se aplica referitor la amendamentele aduse anexelor nr. 1 si 2 in intervalul dintre sesiunile conferintei partilor:
a) Fiecare parte poate sa propuna un amendament la anexele nr. 1 si 2, spre examinare, in intervalul dintre sesiunile conferintei partilor prin procedura de vot prin corespondenta, stipulata in prezentul paragraf.
b) Pentru speciile marine, Secretariatul, imediat ce primeste textul cu propunerea amendamentului, il comunica tuturor partilor. Consulta, totodata, organismele interguvernamentale competente, mai ales in vederea obtinerii tuturor datelor stiintifice pe care acestea sint in masura sa le furnizeze si pentru a asigura coordonarea oricarei masuri de conservare, indeplinita de aceste organisme. Secretariatul comunica partilor in timp util punctele de vedere exprimate si datele furnizate de aceste organisme, precum si propriile sale concluzii si recomandari.
c) Pentru alte specii decit cele marine, Secretariatul, imediat ce primeste textul cu propunerea de amendament, il comunica partilor si apoi le transmite propriile sale recomandari in timp util.
d) Fiecare parte poate, in termen de 60 de zile de la data la care Secretariatul a transmis recomandarile sale partilor, prin aplicarea dispozitiilor alin. b) sau c) de mai sus, sa transmita numitului Secretariat toate comentariile referitoare la subiectul propunerii de amendament, precum si toate datele si informatiile stiintifice necesare.
e) Secretariatul comunica partilor, in timp util, raspunsurile primite, insotite de propriile recomandari.
f) Daca Secretariatul nu a primit nici o obiectie la propunerea de amendament intr-un termen de 30 de zile de la data la care a transmis raspunsurile si recomandarile primite, in virtutea dispozitiilor alin. e) al prezentului paragraf, amendamentul intra in vigoare dupa 90 de zile pentru toate partile, cu exceptia celor care au avut o rezerva, conform dispozitiilor paragrafului 4 al prezentului articol.
g) Daca Secretariatul a primit o obiectie a unei parti, propunerea de amendament trebuie sa fie supusa unui vot prin corespondenta conform dispozitiilor alin. h), i) si j) ale prezentului paragraf.
h) Secretariatul anunta partile ca s-a primit o obiectie.
i) In cazul in care Secretariatul n-a primit voturile afirmative sau negative sau obiectiile a cel putin jumatate din numarul partilor in termen de 60 de zile de la data notificarii, conform dispozitiilor alin. h) al prezentului paragraf, propunerea de amendament va fi trimisa spre o noua examinare in cadrul sesiunii urmatoare a conferintei partilor.
j) Daca numarul voturilor primite rezulta din partea a cel putin jumatate din numarul partilor, propunerea de amendament este adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul partilor care si-au exprimat un vot afirmativ sau negativ.
k) Secretariatul informeaza partile asupra rezultatului scrutinului.
l) Daca propunerea de amendament este adoptata, ea intra in vigoare dupa 90 de zile de la data notificarii de catre Secretariat a acceptarii sale, pentru toate partile, cu exceptia celor care au o rezerva, conform dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol.
3. In timpul perioadei de 90 de zile prevazuta la alin. c) al paragrafului 1 sau la alin. 1) al paragrafului 2 al prezentului articol, fiecare parte poate, prin notificare scrisa trimisa guvernului depozitar, sa exprime o rezerva asupra subiectului amendamentului. Atit timp cit respectiva rezerva nu este retrasa, aceasta parte este considerata ca stat care nu se constituie ca parte la prezenta conventie in ceea ce priveste comertul cu speciile vizate.

ART. 16 - Anexa nr. 3 si amendamentele la aceasta anexa
1. Fiecare parte poate oricind sa depuna la Secretariat o lista cu speciile pe care aceasta le declara ca facind obiectul, in limitele competentei sale, al unei reglementari in termenii vizati in paragraful 3 al art. 2. Anexa nr. 3 cuprinde numele partii care a facut inscrierea speciei, denumirile stiintifice ale respectivelor specii, partile (organele) animalelor si plantelor respective si produsele obtinute din acestea, care sint expres mentionate conform dispozitiilor alin. b) al art. 1.
2. Fiecare lista inaintata conform dispozitiilor paragrafului 1 al prezentului articol este comunicata partilor imediat dupa primirea sa la Secretariat. Lista va intra in vigoare, ca parte integranta a anexei nr. 3 la 90 de zile de la data comunicarii. Dupa comunicarea listei respective, fiecare parte poate, prin notificarea scrisa trimisa guvernului depozitar, sa formuleze o rezerva in legatura cu o anumita specie, parte sau produs obtinut din animalele sau plantele respective si, atita vreme cit aceasta rezerva nu a fost retrasa, statul nu este considerat ca stat parte la prezenta conventie in ceea ce priveste comertul cu speciile, partile sau produsele obtinute din animalele sau plantele respective.
3. O parte care a inscris o specie in anexa nr. 3 poate efectua retragerea acesteia prin notificare scrisa, trimisa la Secretariat, care informeaza toate partile despre aceasta. Aceasta retragere intra in vigoare la 30 de zile de la data acestei comunicari.
4. Orice parte care supune o lista a speciilor, in virtutea dispozitiilor paragrafului 1 al prezentului articol, trimite Secretariatului o copie a tuturor legilor si reglementarilor interne in vigoare privind protectia speciilor, insotita de un comentariu complet, pe care partea le considera necesare sau pe care le poate solicita Secretariatul. Atit timp cit speciile respective ramin inscrise in anexa nr. 3, partea comunica orice amendament adus la aceste legi si reglementari sau orice nou comentariu, din momentul adoptarii lor.

ART. 17 - Amendamente la conventie
1. Secretariatul convoaca o sesiune extraordinara a conferintei partilor, daca cel putin o treime din numarul partilor cere acest lucru in scris, in scopul examinarii si adoptarii amendamentelor la prezenta convetie. Aceste amendamente sint adoptate cu o majoritate de doua treimi din numarul partilor prezente si votante. In termenii prezentei conventii, parti prezente si votante inseamna partile prezente si care se exprima afirmativ sau negativ. Nu se tine seama de abtineri in calculul majoritatii celor doua treimi necesare adoptarii amendamentului.
2. Textul oricarei propuneri de amendament este comunicat partilor de catre Secretariat cu cel putin 90 de zile inaintea sesiunii conferintei partilor.
3. Un amendament intra in vigoare, pentru partile care l-au adoptat, din a 60-a zi de la depunerea de catre cele doua treimi din numarul partilor a unui instrument de aprobare a amendamentului, pe linga guvernul depozitar. Drept urmare, amendamentul intra in vigoare, pentru celelalte parti, dupa 60 de zile de la depunerea de catre partea respectiva a actului de aprobare a amendamentului.

ART. 18 - Reglementarea diferendelor
1. Orice diferend care intervine intre doua sau mai multe parti la prezenta convenitie referitor la interpretarea sau aplicarea dispozitiilor respectivei conventii va face obiectul negocierilor intre partile in discutie.
2. Daca acest diferend nu poate fi rezolvat in maniera prevazuta de paragraful 1 de mai sus, partile pot, de comun acord, sa supuna diferendul arbitrajului, in special celui de la Curtea Permanenta de Arbitraj de la Haga; partile care au supus diferendul vor fi legate de decizia de arbitraj.

ART. 19 - Semnarea
Prezenta conventie va fi deschisa spre semnare la Washington pina la 30 aprilie 1973 si, dupa aceasta data, la Berna, pina la 31 decembrie 1974.

ART. 20 - Ratificarea, acceptarea, aprobarea
Prezenta conventie va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe linga Guvernul Confederatiei Elvetiene, care este guvernul depozitar.

ART. 21 - Aderarea
Prezenta conventie va fi deschisa indefinit pentru aderare. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe linga guvernul depozitar.

ART. 22 - Intrarea in vigoare
1. Prezenta conventie va intra in vigoare dupa 90 de zile de la depunerea celui de-al 10-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, pe linga guvernul depozitar.
2. Pentru fiecare stat care va ratifica, va accepta sau va aproba prezenta conventie sau care va adera la aceasta dupa depunerea celui de-al 10-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezenta conventie va intra in vigoare dupa 90 de zile de la depunerea de catre acest stat a instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

ART. 23 - Rezerve
1. Prezenta conventie nu poate face obiectul unor rezerve generale. Nu pot fi formulate decit rezerve speciale, conform dispozitiilor prezentului articol si ale art. 15 si 16.
2. Fiecare stat poate, in urma depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa formuleze o rezerva speciala cu privire la:
a) oricare specie inscrisa in anexele nr. 1, 2 sau 3;
sau
b) oricare parte sau produs animalier sau vegetal apartinind unei specii inscrise in anexa nr. 3.
3. Atita vreme cit statul parte la prezenta conventie nu-si retrage rezerva formulata in virtutea dispozitiilor acestui articol, statul respectiv nu este considerat ca parte la prezenta conventie in ceea ce priveste comertul cu speciile, partile sau produsele obtinute dintr-un animal sau dintr-o planta specificate in respectiva rezerva.

ART. 24 - Retragere
Orice parte va putea sa se retraga din prezenta conventie prin notificare scrisa adresata guvernului depozitar.
Retragerea va intra in vigoare dupa 12 luni de la primirea acestei notificari de catre guvernul depozitar.

ART. 25 - Depozitarul
1. Originalul prezentei conventii, ale carui texte in limbile engleza, chineza, spaniola, franceza si rusa sint egal valabile, va fi depus pe linga guvernul depozitar, care va transmite copii legalizate statelor care l-au semnat sau care au depus instrumente de aderare la respectiva conventie.
2. Guvernul depozitar informeaza statele semnatare si care au aderat la prezenta conventie si Secretariatul, in legatura cu semnaturile, depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, despre prezentarea sau retragerea rezervelor, despre intrarea in vigoare a prezetei conventii, despre amendamentele sale si despre notificarile de retragere.
3. Imediat dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, un exemplar legalizat conform respectivei conventii va fi transmis de catre guvernul depozitar Secretariatului Natiunilor Unite spre inregistrare si publicare, conform art. 102 al Cartei Natiunilor Unite.
Pentru conformitate, plenipotentiarii subsemnati, deplin autorizati, am semnat prezenta conventie.
Intocmita la Washington la data de 3 martie 1973.

ANEXELE nr. 1 si 2
Valabile incepind cu 28 iunie 1979
Interpretare
1. Speciile care figureaza in prezentele anexe sint indicate prin:
a) denumirea speciei; sau
b) ansamblul speciilor apartinind unui ordin de clasificare superior sau unei parti desemnate a respectivului ordin de clasificare.
2. Prescurtarea "spp." se foloseste pentru a desemna toate speciile unui ordin de clasificare superior.
3. Celelalte referiri la ordine de clasificare superioare ale speciilor sint date numai cu titlu informativ sau in scopul clasificarii.
4. Persecutarea "p.e." se foloseste pentru a desemna specii probabil disparute.
5. Un asterisc (*) plasat dupa denumirea unei specii sau a unui ordin de clasificare superior arata ca una sau mai multe populatii izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin figureaza in anexa nr. 1 si ca aceste populatii, subspecii sau specii, sint excluse din anexa nr. 2.
6. Doua asteriscuri (**) plasate dupa denumirea unei specii sau a unui ordin superior arata ca una sau mai multe populatii izolate din punct de vedere geografic subspecii sau specii ale respectivei specii sau ale respectivului ordin figureaza in anexa nr. 2 si ca aceste populatii, subspecii sau specii, sint excluse din anexa nr. 1.
7. Semnul (+) urmat de un numar plasat dupa denumirea unei specii sau clasificari superioare inseamna ca numai populatiile izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin sint inscrise in anexa respectiva, dupa cum urmeaza:
+201 Populatie din America de Sud
+202 (A)Populatie din Pacificul de Nord
(B)Populatie din spatiul cuprins intre 0 grade si 70 grade longitudine estica si intre ecuator si zona antarctica
+203 Populatia din Bhutan, India, Nepal si Pakistan
+204 Populatia italiana
+205 Toate subspeciile din America de Nord
+206 Populatia asiatica
+207 Populatia din India
+208 Populatia australiana
+209 Populatia din Himalaya
+210 Populatia din S.U.A.
+211 Toate speciile din Noua Zeelanda
+212 Populatia din Chile
+213 Toate speciile familiei din cele doua Americi
+214 Populatii australiene.
8. Semnul (-) urmat de un numar plasat dupa denumirea unei specii sau a unui ordin superior inseamna ca populatiile izolate din punct de vedere geografic, subspecii, specii, grupe de specii sau familii ale respectivei specii sau ordin sint excluse din anexa in cauza, dupa cum urmeaza:
-101 (A) Populatii din Atlanticul de Nord pe tot cuprinsul Islandei
(B) Populatii din Atlanticul de Nord pe tot cuprinsul Terra Novei
(C) Populatia din spatiul cuprins intre 40 grade latitudine sudica si
Antarctica, si intre 120 grade si 60 grade longitudine vestica.
-102 Populatiile din Bhutan, India, Nepal si Pakistan
-103 Panthera tigris altaica (amurensis)
-104 Populatia australiana
-105 Catharidae
-106 Populatii din S.U.A.
-107 Populatia australiana
-108 Populatia din Papua - Noua Guinee
-109 Populatia din Chile
-110 Toate speciile nesuculente
9. Orice planta, vie sau moarta, cit si orice parte sau produs, usor de identificat, provenind dintr-o planta apartinind unei specii sau unui ordin de clasificare superior inscris in anexa nr. 2 sint acoperite prin dispozitiile prezentei conventii, cu conditia ca semnul ( ) urmat de o cifra sa fie plasat dupa denumirea respectivei specii sau ordin. In acest caz, planta vie sau moarta si partile sau produsele desemnate dupa cum urmeaza sint singurele cuprinse:
1 - desemneaza radacinile;
2 - desemneaza lemnul;
3 - desemneaza trunchiurile.

ANEXA nr. 3
valabila incepind de la data de 28 iunie 1979
Interpretare
1. Speciile care figureaza in prezenta anexa sint indicate prin:
a) numele speciei; sau
b) ansamblul speciilor apartinind unui ordin de clasificare superior sau unei parti desemnate a respectivului ordin de clasificare.
2. Prescurtarea "spp." se foloseste pentru a desemna toate speciile unui ordin de clasificare superior.
3. Celelalte referiri la ordine de clasificare superioare ale speciilor sint date numai cu titlu informativ sau in scopul clasificarii.
4. Un asterisc (*) plasat dupa denumirea unei specii sau a unui ordin de clasificare superior arata ca una sau mai multe populatii izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin figureaza in anexa nr. 1 si ca aceste populatii, subspecii sau specii, sint excluse din anexa nr. 3.
5. Doua asteriscuri (**) plasate dupa denumirea unei specii sau a unui ordin superior arata ca una sau mai multe populatii izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin, figureaza in anexa nr. 2 si ca aceste populatii, subspecii sau specii, sint excluse din anexa nr. 3.
6. Numele tarilor plasate dupa numele speciilor sau ale unor ordine sint cele ale partilor care au inscris respectivele specii sau ordine in prezenta anexa.
7. Orice animal si orice planta, vii sau moarte, care apartin unei specii sau unui ordin de clasificare superior mentionat in prezenta anexa, ca si orice parte sau produs, usor de identificat, provenind din acestea, sint acoperite de dispozitiile prezentei conventii.

ANEXA 1 ANEXA 2
FAUNA MAMMALIA
Monotremata
Tachyglossidae Zaglossus spp.
Marsupialia
Macropodidae Battongia spp.
Dendrolagus benetianus
Dendrolagus lumholtzi
Caloprymus campestris p.e.
Dendrolagus inustus
Dendrolagus ursinus
Lagorchestes hirsutus
Lagorstrophus fasciatus
Onychagalea frenata
Onychogalea lunata
Phalangeridae Phalanger maculatus
Phalanger orientalis
Burramydae Burramys parvus
Vombatidae Lasiorhinus krefftii
Peramelidae Chaeropus ecaudatus p.e.
Macrotis lagotis
Macrotis leucura
Perameles bougainville
Dasyuridae Sminthopsis longicaudata
Sminthopsis psammaphila
Thylancinidae Thylacinus cynocephalus p.e.
Insectivora
Erinaceidae Erinaceus frontalis
Primates Primates spp.
Lamuridae Allocebus spp.
Chaerogaleus spp.
Hapalemur spp.
Lemur spp.
Lepilemur spp.
Microcebus spp.
Phaner spp.
Indriidae Avahi spp.
Indrii spp.
Propitchecus spp.
Daubentoniidae Daubentonia madagascariensis
Callithricidae Callimico goeldii
Callithrix aurita
Callithrix flaviceos
Leontopiteca (Leontidens)spp.
Saguinus bicolor
Saguinus leucopus
Saguinus oedipus
Cebidae Alouatia palliata (villosa)
Ateles geoffroyi frontatus
Ateles geoffroyi,panamensis
Brachtyteles arachnoides
Cacojao c.p.p.
Chiropotes albinasus
Saimiri oerstedii
Cercopithecidae Cercocebus galeritus galeritus
Colobus badius kirkii
Colobus badius rufomitratus
Macaca silenus
Nasalis larvatus
Presbytis entellus
Presbytis geei
Presbytis pileatus
Presbytis potenziani
Pygathrix nemaeus
Simias concolor
Hylobatidae Hylobates s.p.p.
Symphalangus syndactylus
Pongidae Pongidae spp.
Edentata
Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla
Tamandua tetradactyla
chapandensis
Bradypodidae Bradypus boliviensis
Dasypodidae Priodontes giganteus
(= maximus)
Pholiodota
Manidae Manis crassicaudata
Manis javanica
Manis pentadactyla
Manis temmincki
Lagomorpha
Leporidae Caprolagus hispidus
Romorolagus diazi Nesolagus netscheri
Rodentia
Sciuridae Cymomys mexicanus
Lariscus hosei
Ratula spp.
Heteromyidae Dipodomys phillipsii
phillipsii
Muridae Leporillus conditor Notomys spp.
Pseudomys fumeus
Pseudomys preaconis Pseudomys ahortridgei
Xeromys myoides
Zyzomys pedunculatus
Chinchillidae Chinchilla spp.+201
Cetacea Cetacea spp.
Platanistidae Lipotes vexilliier
Plantanista gangetica
Platanista minor
Delphindae Sotalia spp.
Sousa spp.
Phocaenidae Neophacaena phocaenoides
Phocaena sinus
Eschrichtidae Eschrichitius robustus (glacus)
Balaenopteridae Balaenoptera borealis **+202
Balaenoptera musculus
Balaenoptera physalus ** -101
Megaptera novaeangliae
Balaenidae Balaena mysticetus
Eubalaena spp.
Carnivora
Canidae Canis lupus ** +203 Canis lupus * - 102
Speothos venaticus Chrysocyon brachyurus
Vulpes velox hebes Cuon alpinus
Ducicyon culpaeus
Dusicyon fulripes
Dusicyon griseus
Vulpes cana
Ursidae Helarctos malayanus
Selenarctos thibetanus
Tremarctos ornatus
Ursus arctos ** + 204 Ursus arctos * + 205
Ursus arctos isabellinus
Ursus arctos nelsoni
Ursus arctos pruinosus
Ursus(Thalarctos) mari
timus
Procyonidae Ailurus fulgens
Mustelidae Aonyx microdon Conepatus humboldti
Enhydra lutris nereis Lutrinae spp.
Lutra felina
Lutra longicaudis
(platensis/annectens)
Lutra lutra
Lutra provocax
Mustela nigripes
Pteronura brasiliensis
Viverridae Prionodon pardicolor Cryptoprocta ferox
Cynogale bennetti
Eupleres goudotii
Eupleres major
Fossa fossa
Hemigalus derbyanus
Prionodon linsang
Hyaenidae Hyaena brunnea
Felidae Felidae spp.
Acinonyx jubatus
Felis bengalensis bengalensis
Felis caracal + 206
Felis concolor coryi
Felis concolor costaricensis
Felis conocolor cougar
Felis jacobita
Felis marmorata
Felis nigripes
Felis pardalis mearnsi
Felis pardalis mitis
Felis planiceps
Felis rubiginosa ** +207
Felis (Lynx) rufa escuinapae
Felis temminchi
Felis tigrina ancilla
Felis wiedii nicaraguae
Felis wiedii salvinia
Felis yagouaroundi cacomitti
Felis yagouaroundi fossata
Felis yagouaroundi panamensis
Felis yagouaroundi tolteca
Neofelis nebulosa
Panthera leo persica
Panthera onca
Panthera pardus
Panthera tigris ** - 103
Panthera uncia
Pinnipedia
Otariidae Arctocephalus townsendi Arctocephalus spp.
Phocidae Monachus spp. Mirounga angustiostris
Mirounga leonina
Tubulidentata
Orycteropodidae Orycteropus afer
Proboscidea
Elephantidae Elephans amximus
Loxodonta africana
Sirenia
Dugongidae Dugong dugong ** - 104 Dugong dugong + 208
Trichechidae Trichechus inunguis
Trichechus manatus
Perissodactyla Trichechus senegalensis
Equidae Equus grevy Equus hemionus
Equus hemionus hemionus Equus zebra hartmannae
Equus przewalskii
Equus zebra zebra
Tapiridae Tapirus bairdii Tapirus terrestris
Tapirus indicus
Tapirus pinchague
Rhinocerotidae Rhinocerotidae spp.
Artiodactyla
Babyrousa babyrussa
Sus salvanius
Hippopotamidae Choeropsis liberiensis
Camelidae Vicugna vicugna Lama guanicae
Cervidae Axis(Hyelaphus)calamianensis Cerus elaphus
bactrianus
Axis (Hyelaphus) kuhlii Moschus spp.
Axis (Hyelaphus) porcinus Pudu mephistophiles
annamiticus
Blastocerus dichotomus
Cervus duvauceli
Cervus elaphus banglu
Cervus eldi
Dama mesopotamica
Hippocamelus antisensis
Hippocamelus bisulcus
Moschus moschiferus ** + 209
Ozotoceros bezoarticus
Pudu pudu
Antilocapridae Antilocapra americana
Antilocapra americana mexicana
peninsularis
Antilocapra americana
sonoriensis
Bovidae Addax nasomaculatus
Bison bison athabascae
Bos gaurus
Bos (Grunniens) mutus
Bubalus (Anoa) depressicornis
Bubalus (Anoa) mindorensis
Bubalus (Anoa) guarlesi
Capra falconeri
Capra falconeri chiltanensis
Capra falconeri jerdoni
Capra falconeri megaceros
Capricornis sumatraensis
Cephalopus monticola
Damaliscus dorcas dorcas
Hippotragus niger variani
Kobus lecke
Nemorhardus goral
Novibos (bos) sauveli
Orys leucorys Orys sammah (tao)
Ovis ammon hodgsoni Ovis ammon
Ovis orientalis ophion Ovis canadensis
Ovis vignei
Pantholops hodgsoni
Rupicapra rupicapra ornata


AVES
Rheiformes
Rheidae Pterocnemia pennata
Rhea americana albescens
Tinamiformes Tinamus solitarius Rhynchotus rufescens
maculicollis
Rhynchotus rufescens
pallescens
Rhynchotus rufescens
rufescens
Sphenisciformes
Spheniscidae Spheniscus demersus
Podicipediformes
Podicipedidae Podilymbus gigas
Procellariiformes
Diomedeidae Diomedea albastrus
Pelecaniformes
Pelecanidae Pelecanus crispus
Sulidae Sula abbotti
Fregatidae Fregata andrewsi
Ciconiiformes
Ciconiidae Ciconia ciconia boyciana
Ciconia nigra
Threskiornithidae Geronticus eremita Geronticus calus
Nipponia nippon Platalea leucorodia
Phoenicopteridae Phoenicoparrus andinus
Phoenicoparrus jamesi
Phoenicoparrus-ruber
chilensi
Phoenicoparrus ruber
ruber
Anseriformes
Anatidae Anas aucklandica nesiotis Anas aucklandica
aucklandica
Anas laysanensis
Anas aucklandica
chlorotis
Anas oustaleti
Branta canadensis Anas bernieri
leucopareia Anas albifrons gambelli
Branta sandvicensis Branta ruficollis
Coscoroba coscoroba
Cairina scutulata Cygnus bewickii
jankowskii
Rhodonessa caryophyllacea Cygnus melancoryphus
Dendrocygna arborea
Sarkidiornis melanotos
Falconiformes Falconiformes spp. -105
Catharidae Vultur gryphus
Gymnogyps californianus
Accipitridae Aquila heliaca
Chondrohierax wilsonii
Halaeetus albicilla
Halaeetus leucocephalus
Harpia harpyia
Pithecophaga jefferyi
Falconidae Falco araea
Falco newtoni aldabranus
Falco peregrinus (pelegrinoides/
babylonicus)
Falco punctatus
Falco rusticolus
Galliformes
Megapodiidae Macrocephalon maleo
Megapodius freycinei
abbotti
Megapodius freycinei
nicobariensis
Cracidae Crax blumenbachii
Mitu mitu mitu
Creophasis desbianus
Pipile jacutinga
Pipile pipile pipile
Tetraonidae Tympanuchus cupido attioateri Lyrurus mlokosiewiczi
Phasianidae Catreus wallichi Argusianus argus
Colinus virginianus ridgwayi Cyrtonix montezumae
mearnsi - 106
Crossoptilon crossoptilon Cyrtonix montezumae
montezumae
Crossoptilon mantchuricum Fancolinus ochropectus
Lophophorus impejanus Fancolinus swierstrai
Lophophorus lhuysii
Gallus sonneratii
Lophophorus sclateri
Ithaginius cruentus
Lophura edwardsi
Pavo muticus
Lophura imperialis
Polyplectron
bicalcaratum
Lophura swinhoii
Polyplectron germaini
Polyplectron emphanum
Polyplectron malacense
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
Tetraogallus caspius
Tetraogallus tibetanus
Tragopan hlythii
Tragopan caboti
Tragopan melanocephalus
Gruiformes
Turnicidae Turnix melanogaster
Pedionomidae Pedionomus torquatus
Gruidae Grus americana Balearica regulorum
Grus canadensis nesioles Grus canadensis
pratensis
Grus canadensis pulla
Grus japonensis
Grus leucogeranus
Grus monacha
Grus nigricollis
Grus vipio
Rallidae Tricholimnas sylvestris Gallirallus australis
Rhynochetidae Rhynocetos jubatus hestori
Otididae Chlamytotis undulata Otis tarda
Choriotis nigriceps
Eupodotis bengalensis
Charadriiformes
Soolopacidae Numenius borealis Numenius minutus
Tringa guttifer Numenius tenuirostris
Laridae Larus relictus Larus brunneicephalus
Colombiformes
Columbidae Caloenas nicobarica Callicolumba luzonica
Ducula mindorensis Goura cristata
Goura scheepmakeri
Goura victoria
Psittaciformes
Psittacidae Amazona guilddingii Caracutua (Kakatoe)
tenuirostris

Amazona imperialis Calyptorhynchus lathami
Amazona leucocephala Coracopsis barklyi
Amazona pretrei pretrei Cynaoliseus patagonus
byroni
Amazona rhodocorytha Cyanoramphus malherbi
Amazona versicolor Cyanoramphus unicolor
Amazona vinacea Eunymphicus cornutus
Amazona vittata
Anodorhynchus glaucus
Anodorhynchus leari
Aratinga guaruba
Cyanopsitta spixii
Cyanoramphus auriceps forbesi
Cyanoramphus novaezelandiae
Geopsittacus occidentalis p.e.
Neophema chrysogaster
Pezopurus wallicus Neophema splendida
Pionopsitta pileatea Opopsitta diophtlma
coxeni
Psephotus chrysopterygius Poicepahlus robustus
Psephotus pulcherrimus p.e. Polytelis alexandrae
Psittacula krameriecho Probosciger aterrmus
Psittacus erithacus princeps Prosopeia personata
Pyrrhura cruentata Psephotus (Northiella)
haemalogaster
Rhyncopsita pachyrhyncha Tanygnathus luvionensis
Strigops habroptilus
Cuculiformes

Musophagidae Gallirex porphyreolophus
Tauraco corythaix
Strigiformes Strigiformes spp.
Tytonidae Tyto soumagnei
Athene blewitti
Strigidae Ninox novaeseelandiae royana
Ninox squamipila natalis
Otus gurrneyi
Apodilormes
Trochilidae Ramphodon dohrnii
Trogoniformes
Trogonidae Pharomaxis mocinno costaricensis
Pharomacrus mocinno mocinno
Coraciiformes
Bucerotidae Buceros bicornis homrai
Rhinoplax vigil Aceros narcondami
Buceros bicornis
Buceros hydrocorax
hydrocorax
Buceros rhnoceros
rhinoceros
Piciformes
Picidae Campephilus imperialis
Drypcppus javensis richardsi
Picus squamatus flavi
rostris
Passeriformes
Pittidae Pitta kochi Pitta brachyura nympha
Cotingidae Cotinga maculata Rupicola peruviana
Xiphonela atropurpurea Rupicola rupucola
Atrichornidae Atrichornis clarmosa
Hirundinidae Pseudochelidon
sirintarae
Muscicapidae Dasyornis brachypterus Muscicapa ruecki
longirostris Psophodes nigrogularis
Dasyornis broadbenti
littoralis p.e.
Picathartes gymnocephalus
Picathartes oreas
Zosteropidae Zosterops albogularis
Meliphagidae Meliphaga cassidix
Fringillidae Spinus cucullatus Spinus yarelli
Estriididae Emblema oculata
Sturnidae Leucopsar rothshildi
Paradisaeidae paradisaeidae spp.


AMPHIBIA
Urodela
Cryptobranchidae Andrias (= Magalobatrachus)
davidianus
Andrias (= Megalobatrachus)
japonicus
Ambystomidae Ambystoma dumerilii
Ambystoma lermaensis
Ambystoma mexicanum
Salientia
Bufonidae Bufo periglenes Bufo retiformis
Bufo superciliaris
Nectophrynoides spp.
Atelopodidae Atelopus varius zeteki

REPTILIA
Testudinata
Emydidae Balagus baska Clemmys muhlenergii
Geoclemys (=Daminia)hamiltonii
Geomyda (=Nicotia) tricanata
Kachuga tecta tecta
Morenia acellata
Terrapene coahuila
Testudinidae Geochelone (=Testudo) Testudinidate spp.
elephantopus
Geochelone (=Testudo) radiata
Geochelone (=Testudo) yniphora
Gopgetus flovomarginatus
Psammabates geometrica
Cheloniidae Caretta caretta Cheloniidae spp. *
Chelonia mydas * - 107
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii
Lepidochelys olivacea
Dermochelydae Dermochelys coriacea
Trionychidae Lissemys punctata punctata
Trionyx afer
Trionyx gangeticus
Trionyx hurum
Trionix nigricans
Polomedusidae Podocnemis spp.
Chelidae Pseudemydura umbrina
Crocodylia
Alliogatoridae Alligatoridae spp.
Alligator sinensis
Caiman crocodilus apaporiensis
Caima latirostris
Melanosuchu niger
Crocodylidae Crocodylus acutus Crocodylidae spp.
** + 210
Crocodylus catapharctus
Crocodylus intermedius
Crocodylus moreletti
Crocodylus niloticus
Crocodylus novaeguineae
mindorensis
Crocodylus palustris
Crocodylus rhombifer
Crocodylus siamensis
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schlegelii
Gavialidae Gavialis gangeticus
Rhyncocephalia
Sphenodentidae Sphenodon punctatus
Sauria
Gekkonidae
Cyrtodactylus serpensinsula
Phelsuma spp.
Pygopodidae Paradelma orientalis
Agamidae Uromastyx spp.
Chamaeleonidae Chamaeleo spp.
Iguanidae Conolophus spp.
Amblyrhynchus cristatus
Cyclura spp.
Iguana spp.
Phrynosoma coronatum
blainvillei
Telide Cnemidophorus
hyperythrus
Crocodilurus
lacertinus
Dracaena guianensis
Tupinambis spp.
Helodermatidae Heloderma spp.
Varanidae Varanus bengalensis Varanus spp.
Varanus flavescens
Varanus griseus
Varanus komodoensis
Serpentes
Boidae Acrantophys spp. Boidae spp.
Bolyeria spp.
Casarea spp.
Epicrates inornatus
Epicrates subflavus
Python molurus molurus
Sanzinia madagascariensis
Colubridae Cyclargas gigas
Elachistodon
westermanni
Pseudoboa cloelia
Thamnophis elegans
hammondi

PISCES
Acipenseriformes
Acipenseridae Acipenser brevirostrum
Acipenser fulvescens
Acipenser oxyrhynschus
Acipenser sturio
Osteoglossiformes
Osteoglossidae Scleropages formosus Arapaima gigas
Salmoniformes
Salmonidae Coregonus alpenae Salmo chrysogaster
Stenodus leucichthys
leucichthys
Cypriniformes
Catostomidae
Chasmistes cujus
Cyprinidae Probarbus jullieni Plagopterus
argentissimus
Ptychocheilus lucius
Siluriformes
Schillbeidae Pangasianodon gigas
Atheriniformes
Cyprinodontidae Cynolebias constanciae
Cynolebias marmoratus
Cynolebias minimus
Cynolebias opalescens
Cynolebias splendens
Poeciliidae Xiphophorum couchianus
Perciformes
Pericidae Stizostedion vitreum glaucum
Sciaenidae Cynoscion macdonaldi
Coelacanthiformes
Coelacanthidae Latimeria chalumnae
Ceratodiformes
Ceratodidae Neoceratodus forsteri

MOLLUSCA
Anisomyaria
Mytilidae Mytilus chorus
Naiadoida
Unionidae Conradilla caelata Cyprogenis aberti
Dromus dromas Epioblasma(=Dysnomia)
Epioblasma (=Dysnomia) torulosa tangiana
florentina curtisi Fusconia subrotunda
Epioblasma (=Dysnomia)
florentina florentina
Epioblasma (=Dysnomia) Lampsilis brevicula
sampsoni Lexingtonia dolabelloi
des
Epioblasma (= Dysnomia) Pleorobema clava
sulcata perobliqua
Epioblasma (= Dysnomia)
torulosa gubernaculum
Epioblasma (= Dysnomia)
torulosa torulosa
Epioblasma (= Dysnomia)
turgidula
Epioblasma (= Dysnomia)
walkeri
Fusconaia cuneolus
Fusconaia edgariana
Lampsilus higginsi
Lampsilis orbiculata orbiculata
Lampsilis satura
Lampsilis virescens
Plethobasis cicatricosus
Plethobasis cooperianus
Pleurobema plenum
Potamilus (= Proptera) copax
Quadrula sparsa
Taxolasma (= Carunculina)
cylindrella
Unio (Megalonais/?/)
nikliniana
Unio (Lampsili/?/)
tampicoensis tecomatensis
Villosa (=Micromya) trabalis
Stylommatophora
Camaenidae Papustyla (=Papuina)
pulcherrima
Paraphantidae Paraphanta spp. +211
Prosobranchia
Hydrobiidae Coabuilix hubbsi
Cochiliopira milleri
Durangonrlla
coahuilae
Mexipyrgus cayanzae
Mexipyrgus
churinceanus
Mexipyrgus escobedae
Mexipyrgus fugoi
Mexipyrgus mojarallis
Mexipyrgus
multileantus
Mexithauma
quadripaludium
Nymphophilus monckleyi
Paludiscila caramba

INSECTA
Lepidoptera
Papilionodae
Ornithoptera spp.
Trogonoptera spp.
Triodes spp.
Parnassius apollo

FLORA
Apocynaceae Pachypodium spp.
Araceae Alocasia sanderana
Alocasia zebrina
Aralianceae Panax quinquifolius > 1
Araucriaceae Araucaria araucana ** + 212 Araucaria araucana
*-109 > 2
Asclepiadaceae Ceropegia spp.
Byblidaceae Byblis spp.
Cactaceae Cactaceae spp. + 213
Rhipsalis spp.
Carycaraceae Caryocar costaricense
Caryophyllaceae Gymnocapos przewalskii
Melandium mongolicus
Silene mongolica
Stellaria pulvinata
Cephalotaceae Cephalotus follicularis
Chloarithaceae
Compositae Saussurea lappa > 1
Cupressaceae Fitzroia cuppresoides
Pilgerodendron uviferum
Cyatheaceae Cyatheaceae spp. > 3
Cycadaceae Microcycas calocoma Cycadaceae cpp. *
Dichsoniaceae Dicksoniaceae spp. > 3
Didieraceae Didieraceae spp.
Dioscoreaceae Dioscorea deltoidea > 1
Euphorbiaceae Euphobia spp. - 110
Fagaceae Qercus copeyensis > 2
Gentianaceae Prepusa hookeriana
Haemodoraceae Anigozathus spp.
Macropidia fuliginosa
Humiriaceae Vantanea barbourii
Junglandaceae Engelhardtia pterocapra
Leguminosae Ammonpiptanthus mongolicum Thermopsis mongolica
Cynometra hemitomophylla
Platimiscium pleiostachum
Tachigalia versicolor
Liliaceae Aloe albida Aloe spp. *
Aloe pillansii
Aloe polyphylla
Aloe thorncroftii
Aloe vossii
Melastomataceae Lavoisiera itambana
Melicaceae Guarea longipetiola
Swietenia humilis > 2
Moraceae Batocarpus costaricensis
Myrtaceae Verticordia spp.
Orhidaceae Cattleya skinneri Orhidaceae spp.
Cattleya trianae
Didiecieia cunninghamii
Laelia jungheana
Laelia lobata
Lycaste virginalis var. alba
Peristeria elata
Renanthera imschooliana
Palmae Areca ipot
Chrysalidocarpus
decipiems
Chrysalidocarpus
lutescens
Neodypsis decaryii
Phoenix hanceana var.
philippinensis
Zalacea clemensiana
Pinaceae Abies guatemalensis
Abies nebrodensis
Podocarpaceae Podocapus costalis
Podocarpus parlatorei
Portulacaceae Anacampseros spp.
Primulaceae Cyclamen spp.
Proteacea Orothamnus zeheri Banksia spp.
Protea odorata
Conospermum spp.
Dryandra formosa
Dryandra polycephala
Rubiaceae Balnea stormae Xylomelum spp.
Rutaceae Boronia spp.
Crowea spp.
Geleznowia verrucosa
Saxifragaceae Ribes sardoum
(Grossulariaceae)
Solanaceae Solanum sylvestre
Stangeriaceae Stangeria eriopus Stangeria spp.
Sterculiaceae Basiloxylon excelsum >2
Thymeleaceae PImelea physodea
Ulmaceae Celtis aetnensis
Verbenaceae Caryopteris mongolica
Welwitschiaceae Welwitschia bainesii Welwitschiaceae spp.
Zamiaceae Encehalartos spp. Zamiaceae spp.
Ziniberaceae Hedychium philipinense
Zygophylaceae Guiacum sanctum > 2ANEXA 3
FAUNA MAMMALIA
Chiroptera
Phyllostomatidae Vampyrops lineatus Uruguay
Edentata
Bradypodidae Bradypus griseus Costa Rica
Choloepus hoffmanni Costa Rica
Dasypodidae Cabassous centralis Costa Rica
Cabassous gymnurus (tatouay) Uruguay
Pholidota
Manidae Manis gigantea Ghana
Manis longicaudata Ghana
Manis tricuspis Ghana
Rodentia
Sciuridae Epixerus ebil Ghana
Sciurus deppei Costa Rica
Anomaluridae Anomalurus spp. Ghana
Idiurus spp. Ghana
Hystricidae Hystris spp. Ghana
Erethizontidae Coendou spinosus Uruguay
Carnivora
Carnidae Fennecus zebra Tunisia
Procyonidae Bassaricyon gabii Costa Rica
Bassariscus sumucharasti Costa Rica
Nasua nasua solitaria Uruguay
Mustelidae Galictis allamandi Costa Rica
Mellivora capensis Ghana, Botswana
Viverridae Viverra civetta Botswana
Hyaenidae Proteles cristatus Botswana
Pinnipedia
Odobenidae Odobenus rosmarus Canada
Artiodactyla
Hippopodamidae Hippopotamus amphibius Ghana
Tragulidae Hyemoschus aquaticus Ghana
Cervidae Cervus elaphus barbatus Tunisia
Bovidae Ammptragus lervia Tunisia
Antilope cervicapra Nepal
Boocercus (Taurotragus)
euryceros Ghana
Bubaus bubalis Nepal
Damalis lunatus Ghana
Gazella dorcas Tunisia
Gazella gazella cuvieri Tunisia
Gazella leptoceros Tunisia
Hippotragus equinus Ghana
Tetracerus quadricornis Nepal
Tragelaphus spekei Ghana
AVES
Rheiformes
Rheidae Rhea americana ** Uruguay
Ciconiiforme
Ardeidae Ardea goliath Ghana
Bubulucus ibis Ghana
Casmerodius albus Ghana
Egretta garzetta Ghana
Ciconiidae Ephippiorhynchus senegalensis Ghana
Leptoptilos crumeniferus Ghana
Threskiornithidae Hagedashia hagedashia Ghana
Lambribis rara Ghana
Threskiornis aethiopica Ghana
Anseriformes
Anatidae Anatidae spp. *** Ghana
Galliformes
Cracidae Crax rubra Costa Rica
Rhasianidae Angelastes maleagrides Ghana
Tragopan satyra Nepal
Columbiformea
Columbidae Columbidae spp. *** Ghana
Nesoianas nayeri Mauritius
Psittaciformes
Psittacidae Psittacidae spp. *** Ghana
Ara ambigua Costa Rica
Ara macao Costa Rica
Cuculiformes
Musophagidae Musophagidae spp. ** Ghana
Passeriformes
Muscicapidae Bebrornis rodericanus Mauritius
Tchitrea (terpssiphone)
bourbonnensis Mauritius
Emberizidae Gubernatrix cristata Uruguay
Icteridae Xanthopsar flavius Uruguay
Fringilidae Fringilidae spp. *** Ghana
Ploceidae Ploceidae spp. Ghana

REPTILLA
Testudinata
Trionychidae Trionyx triungus Ghana
Pelomedusidae Pelomedusa subrufa Ghana
pelusios spp. Ghana

FLORA
Gnetaceae Gnetum montanum Nepal
Magnoliaceae Talauma hodgsonii Nepal
Papaveraceae Meconopsis regia Nepal
Podocarpaceae Podocarpus nerifolius Nepal
Tetracentraceae Tetracentron spp. Nepal

ANEXA 4
LISTA DE CONTROL
Lista de control trebuie sa fie completata de persoana desemnata C.I.T.E.S. si
sa fie atasata la documetul C.I.T.E.S. care insoteste livrarea specimenelor vii.
Portul si tara de export : .......................
Portul si tara de import : .......................
Permisul de export C.I.T.E.S./Certificatul de reexport nr..................
Valabil pina la .............
Permisul de import C.I.T.E.S. nr. ............. Valabil pina la ...........
Acest spatiu trebuie completat inainte
de export si/sau import

Export Import Explicatii
in cazul cind
nu se poate
raspunde cu
"Da' sau "Nu"
Da Nu Da Nu Daca "nu",
explicatii

1. Sunt complete toate documentele
C.I.T.E.S. pentru export/import ?
2. Daca numarul si speciile livrate
sint in concordanta cu documentele
C.I.T.E.S. si cu Certificatul pentru
livrarea animalelor vii I.A.T.A.,
care le insotesc ?
3. Daca furnizorul/agentul a realizat
in avans intelegerile, inclusiv hranirea,
in cazul in care exista mai mult de un
trasnportator implicat ?
4. Daca forma si constructia
conteinerului (-elor) corespund cu cerin-
tele regulamentelor privind conteinerele
pentru animale vii I.A.T.A. ?
5. Are (au) conteinerul (-ele) marimea
adecvata pentru evitarea supraaglomerarii
speciilor si specimenelor livrate ?
6. Este (sint) deteriorat (e) conteinerul
(-ele) ?
7. Sint numele, adresa si numarul de telefon
ale destinatarului clar evidentiate pe
fiecare conteiner ?
8. Sint afisate pe fiecare conteiner inscriptiile
"animale vii" si "Partea aceasta in sus" indicind
continutul si pozitia corecta ?
9. Sint specimenele in viata si nevatamate ?