English version

urma2.gif (567 bytes)
Pro Natura
Despre Noi
Proiecte
Alatura-te noua
Cantece
Galeria Foto

urma2.gif (567 bytes)
Retezat
Despre parc
Valoarea naturala
Probleme si amenintari
Galeria Foto

urma2.gif (567 bytes)
Arii Protejate
Necesitatea AP
Definitii/Clasificari AP
AP in lume
AP in Romānia
Baza de date a AP
Amenintari asupra AP
Institutii & Organizatii
Legislatie
Documentatie
Galeria Foto
Opinii & Idei

urma2.gif (567 bytes)ONG-uri Mediu
Emailuri ONG
Adrese ONG
Publicatii
Resurse
Directiva Pasari

Directiva Consiluilui Europei 79/409 EEC
privind conservarea pasarilor salbatice adoptata la 2 aprilie 1979

Versiunea originala in limba engleza

Traducerea Directivei Consiliului Europei privind conservarea pasarilor salbatice

ANEXA I
ANEXA II/1
ANEXA II/2
ANEXA III/1
ANEXA III/2


Avand in vedere tratatul care instituie Comunitatea Economica Europeana si in special Articolul 235,

Avand in vedere avizul Adunarii,

Avand in vedere Comitetul economic si social,

Considerand ca declaratia Consiliului ,din 23 noiembrie 1973 ,.privind un program de actiune al Comunitatilor Europene in materie de mediu ,prevee actiuni specifice pentru protectia pasarilor completate prin rezolutia Consiliului Comunitatilor Europene si ai reprezentantilor Guvernelor Statelor Membre,reunite in Consiliu ,la 17 mai 1977 privind urmarirea si realizarea unei politici si a unui program de actiune al Comunitatilor Europene in materie de mediu ,

Considerand ca, pe teritoriul europen al statelor membre ,un mare numar de specii de pasari ce traiesc in mod natural in stare de salbaticie sufera o regresie a numarului lor ,foarte repede in anumite cazuri si ca aceasta regresie reprezinta un pericol serios pentru conservarea mediului natural ,in special datorita amenintarilor care apasa asupra echilibrelor biologice,

Considerand ca speciile de pasari care traiesc in mod natural in stare de salbaticie pe teritoriul european al Statelor Membre sunt in mare parte specii migratoare ,ca astfel de specii constituie un patrimoniu comun si ca protectia eficace a pasarilor este o problema de mediu tipic transfrontiera care implica responsabilitati comune,

Considerand ca conditiile de viata ale pasarilor din Groenlanda difera fundamental de cele din alte regiuni ale teritoriilor europene ale Statelor Membre datorita circumstantelor generale si in special datorita climatului ,a slabei densitati a populatiei cat si datorita intinderii si situatiei geografice exceptionale din aceasta insula ;

Considerand ca ,din acest moment ,nu se va aplica prezenta directiva la Groenlanda ,

Considerand ca , conservarea speciilor de pasari traind in mod natural in stare de salbaticie pe teritoriul european al Statelor Membre este necesara realizarea ,in functionarea Pietei Comune , a obiectivelor Comunitatii in domeniile inbunatatirii conditiilor economice in ansamblul Comunitatii si a unei expansiuni specifice si echilibrate ,dar ca puterile de actiune specifice cerute in materie nu au fost prevazute in tratat,

Considerand ca masurile ce trebuie luate trebuie sa aplice diferitilor factori care pot actiona la nivelul numarului de pasari, in mod special repercusiunilor activitatilor umane si mai ales distrugerea de catre om cat si comertul ocazionat de aceste practici si adaptarea gradului acestor masuri la situatia diferitelor specii in cadrul unei politici de conservare ,

Considerand ca ,conservarea are drept obiect protejarea pe termen lung si gestionarea resurselor naturale in calitate de parte integranta a patrimoniului popoarelor europene ;ca ea permite reglementarea acestor resurse si functionarea pe baza masurilor necesare mentinerii si adaptarii echilibrelor naturale ale speciilor in limitele posibilului ,

Considerand ca conservarea ,mentinerea sau restabilirea unei diversitati si a unei suprafete suficiente de habitat sunt indispensabile conservarii tuturor speciilor de pasari ;ca anumite specii de pasari trebuie sa faca obiectul masurilor de conservare speciala privind habitatul in scopul asigurarii supravietuirii si reproducerii lor in aria de distributie ;ca aceste masuri trebuie de asemenea sa tina cont de speciile migratoare si sa fie coordonate in vederea constituirii unei retele coerente,

Considerand ca ,pentru a evita ca interesele comerciale sa nu exercite o presiune nociva eventuala asupra nivelulilor de prelevare ,este necesar sa se instaureze o interdictie generala de comercializare si sa se limiteze orice derogare numai la speciile al caror statut biologic o permite ,

Tinandu-se cont de conditiile specifice care inving in anumite regiuni ,

Considerand ca in vederea nivelului lor de populare ,de distribuire geografica si de coeficientul de reproducere in ansamblul Comunitatii - anumite specii pot fi obiectul actelor de vanatoare , cea ce reprezinta o exploatare admisibila in asa fel incat anumite limite sa fie stabilite si respectate ,aceste acte de vanatoare trebuind sa fie compatibile cu mentinerea populatiei acestor specii la un nivel satisfacator ;

Considerand ca mijloacele ,instalatiile sau metodele de captura sau trimitere la moarte masiva sau neselectiva -cat si urmarirea - plecand de la anumite mijloace de transport trebuie sa fie interzise in vederea presiunii excesive pe care o exercita sau pot sa o exercite asupra nivelului de populare al speciilor respective ;

Considerand ca , in vederea importantei pe care o pot imbraca anumite situatii specifice - este cazul sa se prevada o posibilitate de derogare , in anumite conditii - insotite de o supraveghere a Comisiei ,

Cosiderand ca , conservarea pasarilor reprezinta in special conservarea pasarilor migratoare, se ridica probleme pentru care sunt necesare lucrari stiintifice iar aceste lucrari vor permite in plus o evaluare a eficacitatii masurilor luate ;

Considerand ca este vorba sa vegheze impreuna cu Comisia ca introducerea eventuala de specii de pasari care nu traiesc in mod natural in stare salbatica pe teritoriul european al Statelor Membre sa nu aduca nici un prejudiciu florei si faunei locale ,.
Considerand ca Comisia va pregati si va comunica Statelor Membre o data la 3 ani un raport de sinteza bazat pe informatiile pe care Statele Membre i le va adresa privind aplicarea dispozitiilor nationale luate in virtutea prezentei directive,

Considerand ca progresul tehnic si stiintific necesita o adaptare rapida a anumitor anexe , ca trebuie pentru usurarea puneriii in aplicare a masurilor necesare in acest scop , sa se prevada o procedura care sa instaureze o cooperare stransa intre Statele Membre si Comisie in sanul unui Comitet pentru adaptare la progresul tehnic si stiintific ,


A HOTARAT PREZENTA DIRECTIVA

ART.1
Prezenta Directiva se refera la toate speciile de pasari care traiesc in mod natural in stare de salbaticie pe teritoriul european al Statelor Membre .Ea are drept obiectiv protectia ,gestionarea si reglementarea acestor specii ,precum si a exploatarii lor .

Prezenta Directiva se aplica pasarilor cat si oulelor ,cuiburilor si habitatelor lor.

Prezenta Directiva nu se aplica la Groenlanda.


ART. 2

Statele Membre iau toate masurile necesare pentru mentinerea sau adaptarea tuturor speciilor vizate in Articolul 1 la un nivel care corespunde in mod special exigentelor ecologice ,stiintifice si culturale,tinandu-se seama de exigentele economice si recreationale.

ART. 3

Tinandu-se seama de exigentele mentionate in Articolul 2, Statele Membre iau toate masurile necesare pentr-u prezervarea ,mentinerea sau rastabilirea unei diversitati si a unei suprafete suficiente de habitat pentr-u toate speciile de pasari vizate in Articolul 1.

Prezervarea ,mentinerea si restabilirea biotopurilor si a habitatului comporta masurile urmatoare :

crearea de zone de protectie ;
intretinerea si amenajarea conforme imperativelor ecologice a habitatului ce se afla in interiorul si exteriorul suprafetelor de protectie;
restabilirea biotopurilor distrusi ;
crearea biotopurilor.

ART. 4

Toate speciile mentionate in anexa 1 fac obiectul masurilor de conservare speciale privind habitatul, in scopul asigurariisupravietuirii si a reproducerii lor in aria lor de dstributie.
In acest scop s-a tinut cont:
de speciile amenintate cu disparitia;
de speciile vulnerabile la anumite modificari ale habitatului lor;
de speciile considerate ca fiind rare deoarece numarul lor este redus si aparitia locala este restransa;
de alte specii care necesita o atentie speciala in vederea specificatiei habitatului lor.

Se va tine cont - pentru a trece la evaluari de tendinte si de variatiile nivelurilor de populare .

Statele Membre claseaza in special in zonele de protectie speciala teritoriile cele mai asemanatoare ca numar si suprafata la conservarea lor in zona geografica maritima si terestra de aplicare a prezentei directive .

Statele Membre iau masuri similare in privinta speciilor migratoare nevizate in anexa1 a caror venire este regulata ,tinandu-se cont de necesitatile de protectie din zona geografica maritima si terestra de aplicare a prezentei directive in privinta aniilor de reproducere ,de naparlire si de hibernare si zonele de popas in aria lor de migrare .In acest scop Statele Membre acorda o importanta deosebita protectiei zonelor umede si in special celor cu importanta internationala.

Statele Membre adreseaza Comisiei toate informatiile utile in asa fel incat sa ia toate initiativele asemanatoare in vederea oordonarii necesare pt ca zonele vizate in paragraful 1 pe de o parte si in paragraful 2 ,pe de alta parte ,sa constituie o retea coerenta raspunzand nevoilor de protectie a speciilor in zona geografica maritima si terestra de aplicare a prezentei directive .

Statele Membre iau masuri asemanatoare pentru a evita poluarea in zonele de protectie vizate in paragrafele 1 si 2 sau deteriorarea habitatului cat si perturbatiile care ating pasarile .
In afara acestor zone de protectie ,Statele Membre se straduiesc de asemenea sa evite poluarea sau deteriorarea habitatului .

ART. 5

Fara a prejudicia articolele 7 si 9,Statele Membre iau masurile necesare pentru instaurarea unui regim general de protectie a tuturor speciilor de pasari vizate in articolul 1 si care comporta in special interdictia :
de a ucide sau captura intentionat ,oricare ar fi fostmetoda folosita
de a distruge sau de a produce pagube intentionat cuiburilor lor si oulelor si de a desface cuiburile ;
de a aduna ouale din natura si de a le detine ,chiar goale;
de a le perturba intentionat , in special pe timpul perioadei de reproducere si de dependenta ,in asa fel incat perturbarea sa aiba un efect semnificativ - fata de obiectivele prezentei directive ;
de a detine pasari din specii a caror vanatoare si captura nu sunt permise.


ART. 6

Fara a prejudicia paragrafele 2 si 3 ,Statele Membre interzic ,pentru toate speciile de pasari vizate in articolul 1,vanzarea ,transportul pentru vanzare cat si punerea in vanzare a pasarilor vii si a pasarilor moarte cat si a oricarei parti sau produs obtinut de la pasare ,usor de identificat .

Pentru speciile vizate in anexa III partea a1 - activitatile vizate in paragraful 1 nu sunt interzise ,cat si pentru pasarile care au fost ilicit ucise sau capturate sau dobandite altfel in mod ilicit .

Statele Membre care doresc sa acorde o astfel de autorizatie consulta in prealabil Comisia ,cu care examineaza daca comercializarea specimenelor speciei respective nu conduce sau nu risca sa conduca ,dupa orice prevedere rezonabila ,sa puna in pericol nivelul popularii ,distribuirea geografica sau coeficientul de reproducere al acestora in ansamblul Comunitatii .

Daca reiese ca din avizul Comisiei ,autoritatea respectiva conduce sau risca sa conduca la unul din pericolele enumerate mai sus, Comisia adreseaza Statului Membru o recomandare bine motivata care dezaproba comercializarea speciei respective .Daca Comisia apreciaza ca un astfel de pericol nu exista ,ea va informa Statul Membru.

Recomandarea Comisiei este publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatiilor Europene . Statul Membru care acorda o autorizatie in virtutea prezentului paragraf ,verifica la intervale regulate daca conditiile cerute pentru concesiunea acestei autorizatii sunt inca indeplinite .

4. Pentru speciile inscrise in anexa III partea a 3-a Comisia trece la studii privind Statutul biologic si repercusiunile comercializarii .

Ea supune ,cel tarziu cu patru luni inainte de expirarea termenului vizat in articolul 18 paragraful 1 ,un raport si propunerile sale Comitetului vizat in in articolul 16 in vederea unei decizii privind inscrierea acestor specii in anexa III ,partea a 2-a.

In asteptarea acestei decizii ,Statele Membre pot aplica acestor specii reglementarile nationale existente fara prejudicierea paragrafului .

ART. 7

In functie de nivelul lor de populare ,de distributia lor geografica si de coeficientul de reproductivitate in ansamblul Comunitatii ,speciile enumerate in anexa II pot fi obiectul actelor de vanatoare in cadrul legislatiei nationale. Statele Membre vegheaza ca vanatoarea acestor specii sa nu compromita eforturile de conservare intreprinse in aria lor de distributie

Speciile enumerate in anexa II partea 1-a pot fi vinate in zona geografica maritima si terestra de aplicare a prezrentei directive .

Speciile enumerate in anexa II partea a 2-a pot fi vanate numai in Statele Membre pentru care ele sunt mentionate.

Statele Membre se asigura ca practica vanatului , inclusiv daca este cazul vanatoarea cu soimi asa cum decurge din aplicarea nationala in vigoare ,respecta principiile unei utilizari rationale si a unei reglari echilibrate din punct de vedere ecologic al speciilor da pasari si ca aceasta practica sa fie compatibila in cea ce priveste popularea acestor specii ,in special a speciilor migratoare, cu dispozitiile care decurg din articolul 2.Ele vegheaza in special ca speciile carora li se aplica legislatia vanatului sa nu fie vanate in timpul perioadei de reproducere si dependenta .

Cand este vorba de speciile migratoare ,ele vegheaza in special ca speciile carora li se aplica legislatia clasei sa nu fie vanate pe timpul perioadei de reproducere si in timpul traseului de intoarcere catre locul cuibaritului .Statele Membre transmit Comisiei toate informatiile utile privind aplicarea practica a legislatiei lor privind vanatul.

ART. 8

In privinta vanatului ,capturarii sau uciderii pasarilor din cadrul prezentei directive , Statele Membre interzic recurgerea la toate mijloacele ,instalatiile sau metodele de captura sau ucidere masiva sau neselectiva sau care poate antrena local disparitia unei specii ,si in special a celor enumerate in anexa IV a).
In plus ,Statele Membre interzic orice urmarire plecand de la modul de transport si in conditiile mentionate in anexa IV b).

ART. 9

1. Statele Membre pot face derogari la articolele 5,6,7 si 8 daca nu exista alte situatii satisfacatoare ,pentru motivele urmatoare :
a)- in interesul sanatatii si securitatii publice ;
- in interesul securitatii aeriene ;
pentru a preveni pagube importante aduse culturilor ,vitelor ,padurilor ,pescariilor si apelor;
pentru protectia florei si faunei ;
pentru scopuri de cercetare si invatamant , de repopulare ,de reintroducere cat si pentru crestere ,oprindu-se la aceste actiuni;
pentru a permite , in conditii strict controlate si in mod selectiv ,captura ,detentia sau orice alta exploatare judicioasa a anumitor pasari in cantitati mici ;


2. Derogarile trebuie sa mentioneze :
speciile care fac obiectul derogarilor ;
mijloacele ,instalatiile sau metodele de captura sau de ucidere autorizate ;
conditiile de risc si circumstantele de timp si de loc in care aceste derogari pot fi luate ;
autoritatea abilitata sa declare ca conditiile solicitate sunt respectate ,sa decida ce mijloace sau metode pot fi puse in functiune , in ce limite si prin ce persoane ;
controalele ce pot fi operate .

Statele Membre adreseaza Comisiei in fiecare an un raport privind aplicarea prezentului articol.

Avand in vedere informatiile de care dispune si in special cele care ii sunt comunicate in virtutea paragrafului 3 ,Comisia vegheaza constant ca ,consecintele acestor derogari sa nu fie incompatibile cu prezenta directiva .Ea ia initiativele asemanatoare in aceasta privinta .


ART. 10

Statele Membre incurajeaza cercetarile si lucrarile necesare in scopul protectiei ,gestiunii si exploatarii numarului tuturor speciilorde pasari vizate in articolul 1 .

O atentie speciala va fi acordata cercetarilor si lucrarilor privind subiectele enumerate in anexa V.Statele Membre adreseaza Comisiei toate informatiile necesare in asa fel incat sa poata lua masurile asemanatoare in vederea asigurarii si coordonarii cercetarilor si lucrarilor vizate in prezentul articol.


ART. 11

Staele Membre vegheaza ca introducerea eventuala de specii de pasari ce nu traiesc natural in stare de salbaticie pe teritoriul european al Statelor Membre sa nu aduca nici un prejudiciu
florei sau faunei locale. Ele consulta in acest sens Comisia.

ART. 12

Statele Membre adreseaza Comisiei o data la 3 ani ,incepand cu data expirarii termenului vizat in articolul 18 la paragraful 1 un raport privind aplicarea dispozitiilor nationale luate in virtutea prezentei directive .

Comisia pregateste o data la 3 ani un raport de sinteza bazat pe informatiile vizate in paragraful 1. Partea proiectului acestui raport privind informatiile furnizate de catre un Stat Membru este transmisa spre verificare autoritatilor acestiu Stat Membru.Versiunea definitiva a raportului este communicata Statelor Membre .ART. 13

Aplicarea masurilor luate in virtutea prezentei directive nu poate conduce la o degradare a situatiei actuale in privinta conservarii tuturor speciilor de pasari vizate in primul articol .

ART. 14

Statele Membre pot pretinde masuri de protectie mai stricte decat cele prevazute prin prezenta directiva .

ART. 15

Modificarile necesare pentru adaptarea la progresul tehnic si stiintific a prezentei directive a anexelor 1 si V cat si modificarile vizate in articolul 6 paragraful 4- al II-lea alineat sunt hotarite conform procedurii articolului 17.

ART. 16

In scopul modificarilor vizate in articolul 15 , s-a instituit un comitet pentr-u adaptarea la progresul tehnic si stiintific a prezentei directive , denumita " Comitet " ,care este compusa din reprezentanti ai Statelor Membre si prezidat de catre un reprezentant al Comisiei .

Comitetul stabileste regulamentul sau intern .


ART. 17

In cazul in care se face referire la procedura definita in prezentul articol ,Comitetul este sesizat de presedintele sau ,fie la initiativa acestuia ,fie la cererea unui reprezentant al unui Stat Membru .
Reprezentantul Comisiei supune Comitetului unn proiect de masuri .Comitetul emite opinie sa asupra acestui proiect intr-un termen pe care presedintele il poatre fixa in in functie de urgenta problemei in cauza ..El se pronunta cu majoritate de 41 de voturi ,voturile Statelor Membre fiind afectate de ponderea prevazuta in articolele 148 - paragraful 2 al tratatului .Presedintele nu poate participa la vot .
a) Comisia hotaraste masurile considerate atunci cand sunt conforme avizului comitetului.
atunci cand masurile nu sunt conforme cu avizul Comitetului ,sau in absenta avizului ,Comisia supune fara intarziere Consiliului o propunere privind masurile ce trebuie luate . Consiliul statueaza cu majoritate calificata .
daca , la expirarea unui termen de 3 luni de la luarea in posesie a Consiliului ,acesta nu a statuat , masurile propuse sunt hotarite de Comisie .


ART. 18

Statele Membre pun in vigoare dispozitiile legislative ,reglementare si administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive intr-un termen de 2 ani din momentul verificarii .Ele informeaza imediat Comisia.
Statele Membre comunica Comisiei textul dispozitiilor esentiale de drept intern pe care il adopta in domeniul guvernat de prezenta directiva .

ART. 19

Statele Membre sunt destinatarele prezentei directive .


ANEXA I
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
Podiceps auritus
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea
Puffinus puffinus mauretanicus
Puffinus assimilis
Pelagodroma marina
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma leucorhoa
Oceanodroma castro
Phalacrocorax carbo sinensis
Phalacrocorax aristoteles desmarestii
Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Phoenicopterus ruber
Cygnus bewickii (Cygnus colombianus bewickii)
Cygnus cygnus
Anser albifrons flavirostris
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Oxyura leucocephala
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaaetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeroginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis arrigonii
Accipiter nisus granti
Accipiter brevipes
Buteo rufinus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila adalberti
Aquila chrysaetus
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco peregrinus
Bonasa bonasia
Lagopus mutus
Lagopus mutus helveticus
Tetrao tetrix tetrix
Tetrao urogallus
Alectoris graeca saxatilis
Alectoris graeca whitaken
Alectoris barbara
Perdix perdix italica
Perdix perdix hispaniensis
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Turnix sylvatica
Grus grus
Tetrax tetrax
Chlamydotis undulata
Otis tarda
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Cursorius cursor
Glareola pratincola
Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus
Philomachus pugnax
Gallinago media
Numenius tenuirostris
Tringa glareola
Phalaropus lobatus
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii
Gelochelidon nilotica
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Uria aalge
Pterocles orientalis
Pterocles alchata
Columba palumbus azorica
Columba trocaz
Columba bollii
Columba junoniae
Bubo bubo
Nyctea scandiaca
Glaucidium passerinum
Asio flammeus
Aegolius funereus
Caprimulgus europaeus
Apus caffer
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopus major canariensis
Dendrocopus major thanneri
Dendrocopus syriacus
Dendrocopus medius
Dendrocopus leucotus
Picoides tridactylus
Cherosophilus duponti
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea
Anthus campestris
Troglodytes troglodytes fridanensis
Luscinia svecica
Saxicola dacotiae
Oenanthe leucura
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Hippolais olivetorum
Sylvia sarda
Sylvia undata
Sylvia ruepelli
Sylvia nisoria
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi
Lanius collurio
Lanius minor
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea
Loxia scotica
Bucanetes githagineus
Pyrrhula murina
Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza caesia


ANEXA II/1
ANSERIFORMES
Anser fabalis
Anser anser
Branta canadensis
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchus
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula

GALLIFORMES
Lagopus lagopus scoticus et hibernicus
Lagopus mutus
Alectoris graeca
Alectoris rufa
Perdix perdix
Phasianus colchicus
GRUIFORMES
Fulica atra
CHARADRIFORMES
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
COLUMBIFORMES
Columba livia
Columba palumbus


ANEXA II/2
Cygnus olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser
Bonasia bonasia (Tetrastes bonasia )
a. Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix )
Tetrao urogallus
Alectoris barbara
a. Alectoris chukar
Coturnix coturnix
Meleagris gallopavo
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Haematopus ostralegus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Larus ridibundus
a. Larus cachinnans
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus marinus
Columba oenas
Streptopelia decaoctoa
Streptopelia turtur
Alauda arvensis
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
b. Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone


ANEXA III/1
Anas platyrhynchos
Lagopus lagopus scoticus et hibernicus
Alectoris rufa
Alectoris barbara

Perdix perdix
Phasianus colchicus
Columba palumbus

Anexa III/2
Anser albifrons albifrons
Anser anser
Anas penelope
Anas crecca
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanitta nigra
Lagopus mutus
Tetrao tetrix brittanicus
Tetrao urogallus
Fulica atra
Pluvialis apricaria
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola